Személyes eszközök
Ön itt áll: Főoldal A BUSZI-ról A BUSZI előmunkálatai Vizsgálati kérdések Mondattan

Mondattan

1.   Az -e kérdőszócska. „A köznyelvben kirívó hiba ... igekötőhöz, a tagadószóhoz, a névszói-igei állítmány névszói részéhez, összetett igealakban a főigéhez fűzni” (NyKk. 1: 458). Kérdés, mi ennek a stigmatizált mondattani jelenségnek a társadalmi disztribúciója?

2.   természetesen, hogy. A NyKk. szerint az ilyen típusú szerkezetvegyülések nem nagyon durva hibák. Informális megfigyelések azonban valószínűsítik, hogy itt egy nyelvi változás zajlik napjainkban.

3.   ami vagy amely. A vizsgálatot két dolog indokolja: (1) a Van valami ebben a dologban, amely nem világos típusú hiperkorrekció, és (2) az „egyre gyakoribbá váló” ami (NyKk 1: 203 és 206), pl. ilyen mondatokban: Megérkeztek a könyvek, amiket/amelyeket megrendeltünk.

4.   Birtokos személyragos tárgy és az ige. Az említett tárgy mellett az ige ingadozhat határozott (tárgyas) és határozatlan (alanyi) ragozás között. Ingadozás van pl. (a) a partitivusi tárgy mellett: Mari kimosott/kimosta egy ingemet, (NyKk. II: 960), és (b) a jelzőként használt minden + birtokos személyragos tárgy mellett, pl. Pista minden könyvemet elvitt/elvitte.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek