Személyes eszközök

Lexika

1.   felolt és felgyújt. A felolt alak „kétségkívül helytelen” (NyKk 1: 606).

2.   Mit jelent a demográfia szó? A többé-kevésbé műveletlenek beszédében gyakori jelenségnek tűnik egyes felkapott szavak jelentésváltozásos használata, pl. Nincs egyetértés a politika és az írók között, értsd: a politikusok és az írók között. Demográfiát akarunk? [értsd: népességpolitikát] Meg kell adóztatni a gyerekteleneket. Feltételezhető, hogy az ilyen pontatlanságok elterjedtsége korrelál a beszélők műveltségével, és/vagy szocio-ökonómiai státusával, úgy, hogy a műveltebbek csak a szótári jelentést tulajdonítják a szónak, a kevésbé műveltek nem (csak) azt.

3.   Tűzőkapocskiszedő. Magyarországon 1986-ban még ismeretlen volt az a kis eszköz, amelynek segítségével a tűzőkapcsokat könnyedén, és a kéz vagy a lap megsértése nélkül ki lehet szedni az összefűzött lapokból. 1987 első felében megjelentek ezek a kis eszközök az ÁPISZ boltokban. A BUSZI felvételek idején egy új használati eszköz elterjedésének elején tartunk, amikor az eszköznek még gyakorlatilag nincs neve. A hivatalos nómenklatúrától eltekintve azt mondhatjuk, hogy 1987-ben a szóban forgó tárgynak nincs magyar neve. A BUSZI kapocskiszedő tesztje tehát megpróbálta egy név kialakulásának pillanatát tetten érni in statu nascendi.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek