Személyes eszközök
Ön itt áll: Főoldal A BUSZI-ról A BUSZI előmunkálatai Vizsgálati kérdések

Vizsgálati kérdések

A BUSZI céljait szem előtt tartva a munkatársak a vizsgálati kérdéseket úgy dolgozták ki, hogy 1986 nyarán felkérték a Nyelvtudományi Intézet néhány kutatóját arra, hogy írják le, mely nyelvi jelenségeket tartanak fontosnak e vizsgálatban.

A felkért 70 nyelvésztől 22 válasz érkezett, ezeket mind feldolgozták. Majd a külföldön folyó hasonló munkálatok megbeszélése után, két fő tanulmány felhasználásával Kontra Miklós összeállította azoknak a kérdéseknek a listáját, amelyek vizsgálhatók egy szociolingvisztikai interjú keretein belül.

 

A két felhasznált tanulmány:

Cseresnyési László: Hangtani kérdések. Ajánlások a budapesti köznyelvi vizsgálatok adatfelvételéhez. Kézirat, 1986.

Komlósy András: Mondattani kérdések. Ajánlások a budapesti köznyelvi vizsgálatok adatfelvételéhez. Kézirat, 1987.

 

Vizsgálati kérdések nyelvi szintek szerint:

            Hangtan

            Alaktan

            Mondattan

            Lexika

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek