Személyes eszközök

Hangtan

A vizsgálatok célja az, hogy kiderítsék, mi az (1) társadalmi helyzettől, (2) beszédsebességtől, és (3) stílustól függő disztribúciója egyes fakultatív fonológiai és/vagy fonetikai szabályoknak, szón belül és szóhatáron keresztül. Vagyis milyen különbségek vannak a beszédsebességtől függő változatok, és a beszélőknek a saját beszédüket kísérő figyelmük nagyságától függő változatok között?

 

1.  Affrikálódás. A ját+szik ---> jáccik típusú affrikálódás egyesek szerint csak szón belül játszódik le, szóhatáron keresztül nem. Ha ez igaz, akkor a hatszoros affrikálódik, a hat szoros nem, ellentéti hangsúly esetén ez nem hat völgy. hanem hat szoros pedig különösen nem.

2.   Szibiláns-hasonulások, pl. kis szoba ~ kisz szoba, rácsszerű ~ rácszerű.

3.   Palatális asszimiláció, pl. látja ~ láttya.

4.   Hogyan érvényesül a beszélők jelentéselkülönítő törekvése? Mikor homofón a bontsd fel - bonts fel pár (ellentétben a rántsd le - ránts le párral)? Mikor különböztetődik meg a lombtalanít a lomtalanít-tól?

5.   Az l kiesése, pl. tanútam.

6.   A t kiesése, pl. jelentkezik ~ jelenkezik, továbbá bólintgat ~ bólingat.

7.   Van-e Budapesten zárt ë? Ha igen, mi a disztribúciója?

8.   Hogyan befolyásolja az íráskép az adatközlők felolvasás közbeni kiejtését?

Másképp olvasnak-e egyes szavakat az adatközlők, ha azokat régi és új írógépen írtuk vagy ha a Helyesírási Szabályzat 10. és 11. kiadása szerint írtuk őket?

9.   Morfonológia: -ba és -ban. Mi a -ban funkciójú -ba disztribúciója a beszédsebesség, a beszédstílusok és a beszélők társadalmi helye szempontjából?

10. Morfonológia: A kontextus hatása a magánhangzó-harmóniára. Befolyásolja-e az ingadozó toldalékolású idegen szavak toldalékainak hangrendjét a megelőző szavak azonos toldalékainak hangrendje?

11. Milyen a társadalmi disztribúciója egyes stigmatizált kiejtési változatoknak, mint pl. inekció, szofiáne? Milyen kiejtési változatai vannak egyes régebbi jövevény-szavaknak, mint a nylon ~ nejlon és néhány újabbnak, mint pl. spray ~ szpré, dzsúz ~ dzsúsz?

12. Mi a helyzet egyes ingadozó kiejtésű, de szabályosan hosszú magánhangzóval írt szavak kiejtésének terén, mint pl. színház, útiköltség, háború, fésű, hűvös, bölcsőde?

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek