Személyes eszközök
Ön itt áll: Főoldal A BUSZI-ról Az interjúk felépítése Tesztfeladatok Szóelicitáció (VL5)

Szóelicitáció (VL5)

A szóelicitáció lényegében egy mondatkiegészítéses feladat, de itt az adatközlő nem kapja meg kártyán a mondatot, hanem azt a terepmunkás olvassa azt fel, így kell az adatközlőnek kiegészítenie.

 

Instrukció: Mondok egy mondatot, egy szó hiányzik belőle, mondja ki a hiányzó szót.

 

 • [5760] A Földön már több mint 5 milliárd  ...  él.

  1  ember e-k azonosak
  2  ember e-k különbözôk
   

 • [5770] A 3-nak a 6 duplája, a 2-nek a 12  ...

  1  hat <> szorosa
  2  hat-szorosa
  3  haccorosa
  4  hacszoros
   

 • [5780] A Közterületfenntartó Vállalat évente egyszer elviszi a fölösleges tárgyakat, kacatokat a házak elõl, vagyis évente egyszer  ...

  1  lomtalanít (hosszú í)
  2  lomtalanit (rövid i)
   

 • [5790] A szülôk a nagy szobában laknak, a gyerekek pedig a  ...

  1  kis <> szobában
  2  kis-szobában
  3  kisszobában
  4  kiszobában
   

 • [5800] Tegnap Jóska véletlenül lerántott egy tányért a kredencrõl, vigyázz, hogy te semmit ne  ...

  1  ránts le
  2  ráncs le
  3  rándzs le
   

 • [5810] Milyen az az ember, akinek gyakran kell orvosságot szednie?

  1  beteges e-k azonosak
  2  beteges e-k különb.
   

 • [5820] Légkondicinálás nincs a helyiségben, de legalább forog egy  ...

  1  ventillátor (hosszú l)
  2  ventilátor (rövid l)
   

 • [5830] Nem az a durva ember, aki kapja a pofonokat, hanem az, aki  ...

  1  ad-ja
  2  adgya
  3  agyja
  4  aggya
   

 • [5840] Az idei Ki mit tud? versenyzõinek teljesítményét egy öttagú  ...  értékeli.

  1  zsûri (hosszú û)
  2  zsüri (rövid ü)
   

 • [5850] Az olyan vidéket, ahol sok a hegy,  ...  vidéknek hívják.

  1  hegyes (e-k azonosak)
  2  hegyes (e-k nem azonosak)
   

 • [5860] Az átlátszó nõi harisnyát milyen harisnyának hívják?

  1  nejlon
  2  nájlon
  3  nilon
   

 • [5870] Mari nem jön föl ma hozzánk, de ti ugye,  ...  ?

  1  följö/sz/tt/ök
  2  feljö/sz/tt/ök
   

 • [5880] Mari nem jön föl ma hozzánk, de ti, ugye ...?

  1  fe(ö)ljösztök
  2  fe(ö)ljöttök
   

 • [5890] Melyik az a szó, amelyiknek vécé a jelentése, de k-val kezdõdik?

  1  klozet
  2  klozett
   

 • [5900] Mondja azt egyetlen szóval, hogy egy alkalommal

  1  egy-szer
  2  etyszer
  3  etycer
  4  eccer
   

 • [5910] Mondja azt egyetlen szóval, hogy egy alkalommal

  1  egyszer (e-k azonosak)
  2  egyszer (e-k nem azonosak)
   

 • [5920] Adj egy kést, amelyiknek nem tompa vége, hanem  ...

  1  hegyes (e-k azonosak)
  2  hegyes (e-k nem azonosak)
   

 • [5930] Én látom az összefüggéseket, de õ nem  ...

  1  lát-ja
  2  láttya
  3  látya
   

 • [5940] Nagyon sok a versenytárs,vagyis nagy a  ...

  1  konkurrencia (rr)
  2  konkurencia (r)
   

 • [5950] Péter Jánosnál idõsebb, tehát Jánosnak nem öccse, hanem  ...

  1  báty <> ja
  2  báty-ja
  3  báttya
   

 • [5960] Én nem kapok soha semmit. Te nem  ...

  1  kapsz <> soha
  2  kapsz soha
  3  kap ssoha
  4  kap soha
   

 • [5970] A vallástalan emberek egy része ateista, a vallásosak mind hisznek Istenben,tehát

  1  hívõk (hosszú í)
  2  hivõk (rövid i)
   

 • [5980] A vallástalan emberek egy része ateista, a vallásosak mind hisznek Istenben,tehát

  1  hívõk
  2  hívõek
   

 • [5990] Ha azt akarom, hogy Kriszta lányom bontsa fel azt a levelet, azt mondom, Kriszta  ...  azt a levelet!

  1  bondzsd fel
  2  bondzs fel
  3  bonzs fel
  4  bonzst fel
  5  boncst fel
  6  boncs fel
  7  bons fel
  8  boncsd fel
  9  bonst fel
   

 • [6000] Van három alakzat.  Az egyik olyan, mint egy háló, tehát, hálószerû, a másik olyan, mint egy kristály, tehát kristályszerû, a harmadik olyan mint egy rács, tehát  ...

  1  rács <> szerû
  2  rács-szerû
  3  rácszerû
  4  ráccerû

 • [6010] Én nem kapok soha semmit. Te nem kapsz soha semmit.  Ö  ...

  1  Írd be a számlálót,
  2  és a válasz legyen
  3  1-es, ha a szöveg:
  4   ...  kap soha  ...
   

 • [6020] Anna most már nem bosszantja Klárit, vagyis Anna mostanában békén  ...  Klárit

  1  hagy <> ja
  2  hagy-ja
  3  haggya
  4  hagya
   

 • [6030] Ha azt akarom, hogy  Sanyi fiam a sok láda közül bontson fel egyet, azt mondom: Sanyi,  ...  egy ládát!

  1  boncs fel
  2  bont-s fel
   

 • [6040] Mit csinál az, aki állandóan jobbbra-balra néz?

  1  tekintget
  2  tekinget
   

 • [6050] Laci öt óránál tovább sose marad nálunk. Legkésõbb negyed hatkor mindig  ...

  1  elmegy
  2  e:<l>megy
   

 • [6060] Hogy hívják azt az intézményt, ahová három évnél fiatalabb gyerekeket viszik napközben a dolgozó szülõk?

  1  bölcsöde (rövid ö)
  2  bölcsõde (hosszú õ)
   

 • [6070] Aki sokszor így csinál, arra azt mondjuk hogy állandóan  ...

  1  bólintgat
  2  bólingat
   

 • [6072] Vietnámban az amerikaiak vegyszerekkel  pusztították el a fák leveleit, vagyis mit csináltak a fákkal?

  1  lombtalanították
  2  lomtalanították
   

 • [6074] A gyerek egyszer már lerántotta a terítõt, vigyázz, legalább te ne  ...

  1  rándzsd le
  2  rándzs le
  3  ránzs le

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek