Személyes eszközök
Ön itt áll: Főoldal A BUSZI-ról Az interjúk felépítése Tesztfeladatok Olvasási feladatok

Olvasási feladatok

Az olvasási feladatokban az adatközlő egy-egy kártyára gépelt rövid szöveget kapott azzal a kéréssel, hogy magában olvassa gondosan át, majd olvassa fel, mintha csak egy barátjának olvasná, akinek most operálták a szemét, és ezért nem tud olvasni. Ezután a terep­munkás megkérte, hogy olvassa fel megint a szöveget, ezúttal azonban olyan gyorsan, ahogyan csak lehet. A normál és gyors tempóban olvasás egyrészt lehe­tővé teszi bizonyos, feltételezhetően beszédtempótól függő fonológiai jelenségek vizsgálatát, másrészt eltérő mértékű önellenőrzést enged meg a beszélőnek. Össze­sen hét felolvasandó szöveg volt, melyek úgy lettek összeállítva, hogy minél sű­rűbben tartalmazzák a vizsgált jelenségeket.

 

Mivel minden szöveget kétszer olvastak fel, ezért egy változó két itemben is szerepel. Így az olvasási feladatok bemutatásában a következő jelöléseket láthatjuk:

 

[940 1110] Jóska barátom, akinek a kabátján

 

1  kabát-ján
2  kabáttyán
3  kabátyán

 

A szögletes zárójelben látható első szám [940] a kabátján szó lassú, a második szám [1110] a gyors felolvasását jelöli.

 

Olvasási feladatok:

 

1. olvasási feladat:        "Jóska barátom..."

2. olvasási feladat:        "Meghirdettem..."

3. olvasási feladat:        "A hatodik óra után..." 

4. olvasási feladat:        "Pista, bonts fel..."

5. olvasási feladat:        "Felmerült a gyanú..."

6. olvasási feladat:        "Ezerszer megmondtam..."

7. olvasási feladat:        "Hol van a fésű?"

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek