Személyes eszközök
Ön itt áll: Főoldal A BUSZI-ról Az interjúk felépítése Tesztfeladatok Minimális párok

Minimális párok

Ebben a feladatban az adatközlőnek a kártyára párosával gépelt szavakat kellett hangosan felolvasnia.

 kartyak_minparok.jpg

Az adatközlők a következő instrukciót kapták:

 Most átadok Önnek néhány cédulát, mindegyiken két szó lesz, legyen szíves felolvasni őket!


 • [1640] ember - emberben
 • 1  e-k azonosak
  2  e-k nem azonosak
   

 • [1650] ember - emberben
 • 1  ben
  2  be
   

 • [1660] bontsd fel -bonts fel
 • 1  fel
  2  föl
   

 • [1670] bontsd fel - bonts fel
 • 1  bonzsd fel
  2  bondzs fel
  3  bonzs fel
  4  bonzst fel
  5  boncst fel
  6  boncs fel
  7  bons fel
  8  boncsd fel
   

 • [1672] bontsd fel - bonts fel
 • 1  boncs fel
  2  bont-s fel
   

 • [1680] kisz-szoba - kis szoba
 • 1  kisz <> szoba
  2  kis-szoba
  3  kisszoba
  4  kiszoba
   

 • [1682] kisz-szoba - kis szoba
 • 1  kisz <> szoba
  2  kis-szoba
  3  kisszoba
  4  kiszoba
   

 • [1690] adja - hagyja
 • 1  ad-ja
  2  adgya
  3  agyja
  4  aggya
   

 • [1700] adja - hagyja
 • 1  hagy <> ja
  2  hagy-ja
  3  haggya
  4  hagya
   

 • [1710] elmegyünk - felmegyünk
 • 1  felmegyünk
  2  fölmegyünk
   

 • [1720] hat szoros - hatszoros
 • 1  hat <> szoros
  2  hat-szoros
  3  hatcoros
  4  haccoros
   

 • [1730] hat szoros - hatszoros
 • 1  hat <> szoros
  2  hat-szoros
  3  haccoros
  4  hacszoros
   

 • [1740] lehet - lehetett
 • 1  e-k azonosak
  2  e-k különböznek
   

 • [1750] erdõben - erdõbe
 • 1  erdõben
  2  erdõbe
   

 • [1760] ránts le - rántsd le
 • 1  rándzsd le
  2  rándzs le
  3  ránzs le
   

 • [1770] rácsszerû - Rácz-szerû
 • 1  rács <> szerû
  2  rács-szerû
  3  rácszerû
  4  ráccerû
   

 • [1780] rácsszerû - rácz-szerû
 • 1  rác <> szerû
  2  rác-szerû
  3  ráccerû
   

 • [1790] atyja - adja
 • 1  aty <> ja
  2  aty-ja
  3  attya
   

 • [1800] atyja - adja
 • 1  ad-ja
  2  adgya
  3  agyja
  4  aggya
   

 • [1810] megtanultam - megtanultuk
 • 1  megtanultam/uk
  2  megtanútam/uk
   

 • [1820] beteges - betegesen
 • 1  e-k azonosak
  2  e-k különböznek
   

 • [1830] beteges - betegesen
 • 1  betegesen
  2  betegessen
   

 • [1840] lombtalanít - lomtalanít
 • 1  lomb <> talanít
  2  lomptalanít
  3  lomtalanít
   

 • [1850] lombtalanít - lomtalanít
 • 1  lombtalanít (hosszú í)
  2  lombtalanit (rövid i)
   

 • [1860] lombtalanít - lomtalanít
 • 1  lom(b)talanít
  2  lom(b)tanít
   

 • [1870] látják - látták
 • 1  lát-ják
  2  láttyák
  3  látyák
   

 • [1880] följössz - följössztök
 • 1  följössz(tök)
  2  feljössz(tök)
   

 • [1890] följössz - följössztök
 • 1  jössztök
  2  jöttök
   

 • [1900] kertbe - kertben
 • 1  kertbe(n)
  2  kerbe(n)
   

 • [1910] kertbe - kertben
 • 1  kertben
  2  kertbe
   

 • [1920] nem kap semmit - nem kapsz semmit
 • 1  kapsz semmit
  2  kap semmit
   

 • [1930] ezerszer - ezeregyszer
 • 1  e-k azonosak
  2  e-k nem azonosak
   

 • [1940] ezerszer - ezeregyszer
 • 1  ezeregy-szer
  2  ezeretyszer
  3  ezeretycer
  4  ezereccer
   

 • [1950] írt - irt
 • 1  írt (hosszú í)
  2  irt (rövid i)

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek