Személyes eszközök
Ön itt áll: Főoldal A BUSZI-ról Az interjúk felépítése Tesztfeladatok

A BUSZI tesztfeladatai

A vizsgálati eszközök, azaz az interjú egyes feladattípusai meghatározásakor figyelembe kellett venni (rendszerint valamilyen ingadozást mutató) vizsgálandó nyelvi jelenséget, műszóval a nyelvi változót, valamint azt a beszédhelyzetet, melyben a nyelvi változót meg akarjuk figyelni. Ez utóbbi tényező az adatközlők saját beszédükre irányuló figyelmét kívánta szabályozni. E többféle szempont is megkívánta a vizsgálati eszközök széles körének használatát, így a BUSZI-ban a tesztfeladatokon belül is több feladattípus szerepel. Az alábbiakban a BUSZI-2 tesztfeladatait mutatjuk be, amelytől a BUSZI-3,-4 változat csak néhány pontban tér el.

 

Mondatkiegészítés

Olvasási feladatok
Minimális párok

Szólisták
Megítélési feladatok
Riporter teszt
'Demográfia' teszt
Kapocskiszedő teszt

Szóelicitáció

 

A tesztfeladatokat kártyás feladatoknak is nevezték, hiszen az adatközlő egy csomag kártyát kapott, amelyeken a megoldandó feladat volt olvasható. Hasonló kártyacsomagot használt a terepmunkás is, de azon már a lehetséges megoldások, illetve a várt válaszok is szerepeltek.

A terepmunkások kártyái: 

 kartyak1.JPG  kartyak_abban_tm2.jpg

 

A BUSZI kártyás feladataiból nyert adatokat itemekre kellett bontani. Minden egyes item egy-egy nyelvi változó változatait tartalmazza. Egy tesztmondat egyszerre több nyelvi változó vizsgálatára is szolgáltathat adatot. 

Például a tesztszavas mondatkiegészítésben a 21. adatközlői kártyán a következő mondat áll:

 

 kartyak_abban.jpg

 

A behelyettesítendő szó pedig a farmer főnév. Ezzel a mondattal lehetőségünk nyílik egyrészt az abban végi inessivusi (bVn) változó olvasásának vizsgálatára [320-as item], az ingadozó toldalékolású tövek viselkedésének vizsgálatára (farmerban vagy farmerben), az inessivusi (bVn) határozórag (farmerba vagy farmerban) [330-as item], valamint a színház szóban az í hosszának megfigyelésére [340-es item].

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek