Személyes eszközök
Ön itt áll: Főoldal Irodalom Irodalom

Irodalom

Bárczi Géza (1932) A "pesti nyelv". A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 29. szám. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság.

Blága Szabolcs és Hattyár Helga (2006/2010) A BUSZI-2 végleges itemlistája. MTA Nyelvtudományi Intézet, Élőnyelvi Osztály. Kézirat, 139 lap. [Megtalálható az MTA Könyvtárában, az MTA Nyelvtudományi Intézetének könyvtárában és az Országos Széchényi Könyvtárban.]

G. Varga Györgyi (1968) Alakváltozatok a budapesti köznyelvben. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Kontra Miklós (1987) A Budapesti Szociolingvisztikai Interjú. Készítette Kontra Miklós – Balogh Lajos, Kassai Ilona, Szende Tamás, Wacha Imre és mások módosító javaslatainak részleges figyelembevételével és a próbainterjúk tapasztalatai alapján, 1987. július 5. MTA Nyelvtudományi Intézet, Élőnyelvi Kutatócsoport. Kézirat, 93 lap.

Kontra Miklós (szerk.) (1988) Beszélt nyelvi tanulmányok. (Linguistica, Series A, Studia et Dissertationes 1). Budapest: Nyelvtudományi Intézet.

Kontra Miklós (1990) Budapesti élőnyelvi kutatások. Magyar Tudomány 1990/5. 512–520.

Kontra Miklós (1994) Milyen hatása van a mai magyar nyelvművelésnek? Magyar Nyelv 90: 333–345.

Kontra Miklós (1995) "No CARE-packages, please – We’re Hungarians": The climate before, during and after the birth of the Budapest Sociolinguistic Interview. In: Jeffrey Harlig – Csaba Pléh (szerk.) When East met West: Sociolinguistics in the Former Socialist Bloc (Contributions to the Sociology of Language 68). Berlin – New York: Mouton de Gruyter. 143–164.

Kontra Miklós (1997) Az MTA Nyelvtudományi Intézete Élőnyelvi Osztályának válogatott bibliográfiája, 1987–1997. Budapest, 1997. július. [A BUSZI-val kapcsolatos tételek a nyomtatott változatban a 38–40. oldalon találhatók.]

Kontra Miklós és Borbély Anna (2010) A Budapesti Szociolingvisztikai Interjú (BUSZI-2) egydimenziós tesztadatai. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, Élőnyelvi Kutatócsoport.

Kontra Miklós és Hattyár Helga (2008) Az MTA Nyelvtudományi Intézete Élőnyelvi Osztályának válogatott bibliográfiája, 1997–2007. Budapest, 2008. augusztus. [A BUSZI-val kapcsolatos tételek a nyomtatott változatban a 16–19. oldalon találhatók.]

Labov, William (1984) Field Methods of the Project on Linguistic Change and Variation. In: John Baugh – Joel Sherzer (szerk.) Language in Use: Readings in Sociolinguistics. Englewood Cliffs, N. J. Prentice-Hall. 28–53.

Labov, William (1988) A nyelvi változás és változatok. Egy kutatási program terepmunka­módszerei. Szociológiai Figyelő IV (4): 22–48. (Labov 1984 fordítása).

Pintzuk, Susan; Kontra Miklós; Sándor Klára; Borbély Anna (1995) The effect of the typewriter on Hungarian reading style. (Working Papers in Hungarian Sociolinguistics No. 1, September 1995). Budapest: Linguistics Institute of the Hungarian Academy of Sciences.

Váradi Tamás (1995-1996) Stylistic variation and the (bVn) variable in the Budapest Sociolinguistic Interview. Acta Linguistica Hungarica 43: 295-309.

Váradi Tamás (2003) A Budapesti Szociolingvisztikai Interjú. In: Kiefer Ferenc (szerk.) A magyar nyelv kézikönyve. Budapest: Akadémiai Kiadó. 339–360.

Varga László (1987) Prozodémák a magyar beszédben és jelölésük az intonációs átiratban. In: Műhelymunkák a nyelvészet és társtudományai köréből, III. Budapest: MTA.

Working Papers in Hungarian Sociolinguistics

1. Pintzuk, S., Kontra, M., Sándor, K., Borbély, A. (1995) The Effect of the Typewriter on Hungarian Reading Style. Working Papers in Hungarian Sociolinguistics No 1. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet.

2. Kontra, M., Váradi, T. (1997) The Budapest Sociolinguistic Interview: Version 3. Working Papers in Hungarian Sociolinguistics No 2. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet.

3. Váradi, T. (1998) From Cards to Computer Files. Processing the Data of The Budapest Sociolinguistic Interview. Working Papers in Hungarian Sociolinguistics No 3. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet.

4. Váradi, T. (1998) Manual of The Budapest Sociolinguistic Interview Data. Working Papers in Hungarian Sociolinguistics No 4. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet.

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek