Személyes eszközök
Ön itt áll: Főoldal Irodalom BUSZI-kutatások

BUSZI-kutatások

Bartha Csilla, Hámori Ágnes (2010) Stílus a szociolingvisztikában, stílus a diskurzusban: Nyelvi variabilitás és társas jelentések konstruálása a szociolingvisztika „harmadik hullámában”. Magyar Nyelvőr 134: 298–321.

Borbély Anna (2009) Nyelvi változók a standard nyelvi ideológia örvényében: Elemzések a Budapesti Szociolingvisztikai Interjú beszélt nyelvi korpuszban. In: Borbély Anna – Vančoné Kremmer Ildikó – Hattyár Helga (szerk.) Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák –  15. Élőnyelvi Konferencia, Párkány (Szlovákia), 2008. szeptember  4–6. Budapest – Dunaszerdahely – Nyitra, MTA Nyelvtudományi Intézet – Gramma Nyelvi Iroda – Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai  Tanulmányok Kar, Tinta Könyvkiadó. 63–74.

Borbély Anna, Vargha András (2010) Az l variabilitása öt foglalkozási csoportban – Kutatások a Budapesti Szociolingvisztikai Interjú beszélt nyelvi korpuszban. Magyar Nyelv 106: 479–495.

Hattyár Helga, Kontra Miklós,  Vargha Fruzsina Sára (2009) Van-e Budapesten zárt ë? Magyar Nyelv 105: 453–468.

Kontra Miklós (2010) Szócsinálás (A motiváció szerepe egy ismeretlen tárgy megnevezésében). Magyar Terminológia 3(2010)/1: 55–63.

Mátyus Kinga (2009) Az inessivusi (bVn) nyelvtani szerepei. III. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia Kötete, 69–86.

Mátyus Kinga, Bokor Julianna, Takács Szabolcs  (2010) „Abban a farmerba nem mehetsz színházba.” A (bVn) variabilitásának vizsgálata a BUSZI tesztfeladataiban. IV. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia Kötete, 85–99.

Mátyus Kinga (2011) -ba, -ban elméletben és gyakorlatban. A (bvn) változó variabilitása a BUSZI-2 öt foglalkozási csoportjában. Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita (szerk.) Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok. A 16. Élőnyelvi Konferencia anyagai. Budapest – Beregszász. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 303–311.

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek