Személyes eszközök

Modulok

A BUSZI-2 irányított társalgásiban a következő témákat felhasználva beszélgettek a terepmunkások az adatközlőkkel. A kérdések természetesen iránymutatásként szolgálnak, a társalgás fenntartása érdekében a terepmunkás ettől eltérhetett, kivéve a kötelező modulokat, amelyeket kötelező volt érintetni – ezeket a listában X-szel jelöltük.

Egyes kérdéseket (amelyeket itt idézőjelben közlünk) változtatás nélkül, szó szerint kellett feltenni.

 

A BIO (önéletrajz) modulra rendszerint a felvétel elején került sor. A következő kérdéseket tartalmazza:

Hol született?

Mindig itt élt? (Ha nem, meg kell tudni, hogy mikor hol élt az illető.)

Hol születtek a szülei?

Mindig ott éltek? Ha nem, mikor, hol?

 

CSA (család) modul:

Meséljen a családjáról! És a család, amelyben felnőtt?

 

ISK (iskola) modul:

Szeretett iskolába járni? Miért?

Sokan állítják, hogy az iskolában írni-olvasni sem tanulnak meg rendesen a mai gyerekek. Miért?

 

FÉL (félelem) modul:

„Biztos volt olyan, hogy valami/valaki nagyon megijesztette. Mi történt?”

 

X MUN (munka, foglalkoztatottság):

Manapság sok vállalat csődbe jut. A csődöt a rossz vezetők okozzák, mégis a munkásokat bocsátják el. Igazságos ez így?

Azonos munkakörben, azonos munkáért a nők gyakran kisebb fizetést kapnak,  mint a férfiak? Miért van ez így?

 

NYE (nyelv) modul:

Az iskolában a tanárai fontosnak tartották a szép magyar beszédet?

Hol beszélnek szépen magyarul az emberek? Miért?

X Mit gondol, az alábbiak közül kik beszélnek szépen magyarul?

a) a vezető politikusok

b) az általános iskolai tanárok

c) a bolti eladók

d) a tizenéves fiatalok

e) a rádió és tévé bemondói

f) a papok

Válasszon ki kettőt!

X Előfordult-e, hogy valaki önt tegezte, s ez helytelen volt? Mi történt? Miért

volt helytelen? Mesélje el!

Előfordult-e hogy valaki önt magázta, s ez helytelen volt? Mi történt? Miért volt helytelen? Mesélje el!

Van-e nyelvi/nyelvészeti könyve? Egynyelvű szótára? Kétnyelvű szótára? Milyen? Szokta használni/olvasgatni őket?

Szokta-e hallgatni a rádiót és nézni a tévé nyelvművelő műsorait?

 

X SZI (szabadidő) modul:

Mit szokott csinálni szabadidejében?

Tíz évvel ezelőtt több vagy kevesebb szabadideje volt? Akkor mit csinált?

 

X VAL (vallás) modul:

„Mikor kérdezték meg öntől utoljára, hogy milyen vallású? Mit válaszolt? Fontos az, hogy valaki vallásos vagy nem vallásos? Miért?”

 

X ETN (etnikumok) modul:

Nagyon sokan úgy tartják, hogy a cigányoknak túl jó dolga van Magyarországon. Igazuk van?

Ha ön segédmunkást akarna alkalmazni, s két azonos iskolát elvégzett jelentkező közül az egyik cigány lenne, a másik sváb, melyiket venné fel?

 

CMÖ (cigányok) modul modul:

Tudja mit jelnet az, hogy CMÖ? (cigánymentes övezet)

Mi a véleménye erről?

 

X (HAL) halálveszedelem modul:

„Előfordult-e életében az, hogy úgy tűnt, komoly veszélyben forog az élete, vagy hogy súlyosan megsérülhet? Amikor úgy gondolta, hogy ’Na, eddig éltem’?” [Igenlő válasz esetén:] „Mi történt?”

 

X TEM (tegezés, magázás) modul is kötelező része volt az interjúnak, a NYE modul részeként. A következő kérdéseket tartalmazza:

Előfordult-e, hogy valaki önt tegezte, s ez helytelen volt? Mi történt? Miért

volt helytelen? Mesélje el!

Előfordult-e hogy valaki önt magázta, s ez helytelen volt? Mi történt? Miért volt helytelen? Mesélje el!

 

JÁT (játék) modul:

Gyerekkorában mi volt a kedvenc játéka? Hogy kell ezt játszani? Mik a szabályok? A mai gyerekek mit játszanak?

 

BŰN (utcai bűnözés) modul:

A közbiztonság folyamatosan romlik Budapesten. Mi lehet ennek az oka? Ön

mit tenne a rendőrség helyében?

Magyarországon nincsenek bordélyházak, de van utcai és szállodai prostitúció.

Jó, hogy így van? Miért?

 

GYE (gyerekkor) modul:

Milyen volt a gyerekkora?

 

VER (verekedés) modul:

Gyerekkorában biztos előfordult, hogy verekedett. El tudna mondani egy olyan esetet amikor valamiért verekednie kellett?

 

SZE (udvarlás) modul:

Hogy udvarolt annak idején?

Hogy udvarol ma?

Hogy udvarolnak a mai fiatalok egymásnak?

Egyáltalán udvarolnak?

 

HÁZ (házasság) modulban a következőket kérdezhette a terepmunkás:

Hogyan ismerte meg a házastársát?

Mi kell a jó házassághoz?

 

ÁLM (álmok) modul:

Szokott-e álmodni?

Színes képekben?

El tudná mondani egy nagyon szép álmát? És egy lidérces álmát?

 

BAR (barátok) modulban:

Meséljen a barátairól!

Mi kell a jó barátsághoz?

Mitől romlik meg egy barátság?

Volt olyan, hogy egy látszólag jó barátjáról kiderült, hogy nem az?

 

 

X ABO (abortusz) modul:

„Csehszlovákiában nem kell engedély ahhoz, hogy egy nőnek abortusz műtéte legyen, ha nem akar gyereket. Magyarországon ezt engedélyhez kötik, tehát egy nő nem döntheti el szabadon, hogy szüljön-e gyereket. Önnek melyik megoldás a szimpatikusabb, a csehszlovák vagy a magyar? Miért?”

 

ATO (atomerőművek) modul:

Szükség van atomerőművekre? Miért?

 

HUM (vicc) modul:

Szereti a vicceket? (Ha a válasz: igen) Elmesélne egyet, amit mostanában hallott, amit jónak tart?

 

Az interjú végén a terepmunkás megkérdezte az adatközlőtől, van-e olyan téma, amiről szívesen mesélt volna, de nem került szóba.

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek